De Medezeggenschapsraad


De MR is een zelfstandig adviescommissie binnen de school en bestaat uit ouders en leerkrachten.  Elke school is wettelijk verplicht om een MR te hebben. In de medezeggenschapsraad van de Emmaschool nemen drie vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten en drie vertegenwoordigers vanuit de ouders deel. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement. 

De medezeggenschapsraad voert dit schooljaar minimaal acht maal overleg waarbij de directeur aanschuift om toelichting te geven.  
Tijdens deze overleggen wordt er gesproken over allerlei zaken die de Emmaschool bezig houdt. Dit zijn zaken die actueel en/of op de toekomstgericht zijn, zoals: vervanging en wisseling van leerkrachten binnen een groep, de wijze van communiceren, onderwijs aan begaafde - en hoogbegaafde kinderen en ontwikkelingen binnen het continurooster.

Door vanuit de zienswijze van zowel leerkrachten als ouders te kijken, krijgen we een breder beeld van het onderwijskundig beleid van de school. Samenwerken met de directeur vindt de MR heel belangrijk. Vertrouwen in de school en in de ouders is van groot belang om samen te kunnen werken. In elke nieuwsbrief doet de MR een uitnodiging aan ouders om input te geven aan de MR. Daarbij wil de MR wel adviseren om van te voren goed af te wegen of de MR wel op dat moment de juiste plek is voor uw vragen. 

De route binnen de school is: eerst contact opnemen met de leerkracht, daarna met de directeur en vervolgens met de MR. U kunt erop vertrouwen dat de ouders,leerkrachten en de directeur elkaar binnen de MR goed op de hoogte houden van de situaties op school, zowel de stimulerende als belemmerende situaties. 

U kunt contact opnemen met de MR via dit mailadres: mr@emmaschool.pcborijnsburg nl

Samen bouwen aan de toekomst van onze kinderen. Dit mogen we doen in gebed om inzicht, wijsheid en liefde!

Hieronder vindt u in het kort wat en wie de MR is op de Emmaschool:

Vanuit de leerkrachten Jennifer van Egmond  
  Linda Varkevisser (voorzitter en GMR)  
  Raymond Kolmus  
Vanuit de ouders Florine (ouder uit groep 6)  
  Nicole (ouder uit groep 3 en 7)  
  Rosita (ouder uit groep 1)