De Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad praat mee over alles wat met de school te maken heeft. In de medezeggenschapsraad nemen drie vertegenwoordigers vanuit de leerkrachten en drie vertegenwoordigers vanuit de ouders deel. Zowel de vertegenwoordigers van de ouders als de vertegenwoordigers van het personeel mogen instemmen over zaken die voor hen van belang zijn. Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld gezamenlijk instemmen met het schoolplan, de schoolgids en het schoolreglement.

De medezeggenschapsraad voert dit schooljaar minimaal acht maal overleg waarbij na de pauze Willem van der Plas aanschuift om toelichting te geven. 
De ouders die lid zijn van de medezeggenschapsraad vertegenwoordigen ook u als ouder! 

Het afgelopen schooljaar was ons speerpunt “communicatie”. Ook het komende schooljaar zal dat een belangrijk punt van aandacht blijven. Uiteraard blijven zullen ook overige schoolzaken aan de orde komen. U kunt ons altijd raadplegen over een actuele kwestie binnen de school. Uw bijdrage vergroot de kennis van de medezeggenschapsraad en wordt waar mogelijk binnen de medezeggenschapsraad besproken.

Wilt u contact met de MR? U kunt mailen naar: mr@emmaschool.pcborijnsburg.nl


In de medezeggenschapsraad hebben zitting:
 

Vanuit de leerkrachten Evelien de Jong e.dejong@emmaschool.pcborijnsburg.nl
  Mariëlle van Rietschoten m.vandenhaak@emmaschool.pcborijnsburg.nl
  Janneke Klok j.klok@emmaschool.pcborijnsburg.nl
Vanuit de ouders Marcel van Vliet (voorzitter) marcel@kwekerijesmeralda.nl
  Daniëlle van Egmond (secretaris) daniellevanegmond@live.nl
  Antoinette Buis (penningmeester) gvegmond@hotmail.com