Kinderopvang

Kindercentrum De Speelbrug verzorgt de buitenschoolse opvang (bso) voor de  zes basisscholen van de vereniging voor PCBO te Rijnsburg.
De Speelbrug is een professionele kinderopvangorganisatie die al meer dan 10 jaar ervaring heeft op het gebied van buitenschoolse opvang. Kenmerkend zijn de flexibiliteit en de vele extra services, die het voor ouders op een comfortabele manier mogelijk maken om werk en zorg te combineren.
Het plezier van de kinderen staat voorop. Buitenschoolse opvang is vrije tijd!
Kinderen mogen zelf kiezen met wat en wie ze spelen. Een gevarieerd spel- en speelgoedaanbod zorgt ervoor dat elk kind aan zijn trekken komt.
Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd: van knutselen, tot  kook-, sport- en spelactiviteiten. Alles onder begeleiding van enthousiaste gediplomeerde groepsleiding.

 De Speelbrug biedt:
- VSO opvang voor school (voorschoolse opvang) 
- TSO  opvang tussen de middag, de kinderen blijven lunchen op school.
- NSO opvang na schooltijd (naschoolse opvang) 
- BSO Sport sport- en spelactiviteiten georganiseerd na schooltijd
- Workshops creatief, techniek, dans, toneel, koken etc.
- KidsClubs vrijetijdsbesteding en een leuke gelegenheid om ook vriendjes/vriendinnetjes en buurtkinderen kennis te laten maken met de BSO.

De opvangtijden zijn aangepast aan de schooltijden. ’s Morgens om 7.00 uur  start de VSO en de NSO sluit om 18.30 uur. De kinderen worden met de auto of lopend (afhankelijk van de afstand) van school naar de BSO gebracht.

 
In de vakantie en tijdens vrije dagen kunnen de kinderen de hele dag opgevangen worden. Eveneens van 7.00 tot 18.30 uur. Ook tijdens studiedagen wordt er opvang aangeboden. U kunt kiezen voor vaste opvangdagen, flexibele dagen, alleen vakantiedagen of gewoon af en toe een keertje.

Een uitgebreid informatieboekje is beschikbaar op school. Bent u nieuwsgierig geworden dan kunt u een kijkje nemen op de website van de Speelbrug:  www.despeelbrug.nl

Voor vragen of informatie kunt u ook contact opnemen met Ludi van Zanten
tel. 0252-533493 of via de email l.zanten@speelbrug.nl