Gebedsgroep

Jezus zegt in Joh.17 tweemaal ‘’Ik bid voor hen’’ Jezus is ons grote voorbeeld, zo mogen wij ook bidden voor leerkrachten en leerlingen van de Emmaschool en alles wat in en om de school gebeurt.

Daarvoor komen we een keer in de maand op donderdag samen, om 13.30 uur bij iemand thuis. Een ieder die met ons mee wil bidden is van harte welkom.

Voor meer informatie: Mattanja de Haan (oma van oud-leerlingen) tel: 4020938
                                       Mariëlle van der Meij (moeder van Daan) tel: 4081092/06-30321875