Visie

De Emmaschool is zich ervan bewust dat elk mens een unieke plaats inneemt in een snel veranderende samenleving. Het onderwijs heeft de opdracht de kinderen voor te bereiden en toe te rusten voor deze samenleving. Samenwerking, betrokkenheid en verantwoordelijkheid tussen ouders, kind en leerkracht geeft het kind ruimte om kennis en vaardigheden te leren die nodig zijn voor het heden en de toekomst.