Visie


Naast het opdoen van de cognitieve leerstof krijgen alle kinderen de kans en de ruimte om hun eigenheid en talenten in te zetten in een creatieve en rijke leeromgeving. We begeleiden de kinderen in het aangaan van uitdagingen waarbij zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid gestimuleerd worden.

Wat willen we creëren?

Inclusiever onderwijs: kansengelijkheid en thuisnabij onderwijs voor elk kind.


Pedagogiek: leerkrachthandelen zowel sturend als coachend.

Creativiteit: de leeromgeving is creatief, rijk en inspirerend.