Pedagogische identiteit

Kinderen ontwikkelen zich optimaal in een omgeving die veilig is. We bieden de kinderen daarom structuur en hanteren duidelijke regels. We zijn geïnteresseerd in te weten wie onze leerlingen zijn en op  welke manier we de school voor hen vertrouwd, veilig en uitdagend kunnen maken zodat iedereen met plezier naar school kan gaan.  Wij zijn alert op discriminatie en pestgedrag en bieden leerstof en een leerlingvolgsysteem op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling.
  
We hanteren de regel:
“Ik zal een ander niet storen”.