Ontwikkeling

Het team van de Emmaschool werkt met enthousiasme aan een aantal onderwerpen die we graag willen verbeteren. Dit zijn de onderwerpen die voor dit schooljaar op de rol staan:

Huisvesting
Doel: het ontwerpen, bouwen en in gebruik nemen van een prachtig gebouw dat voldoet aan de eisen voor het realiseren van goed onderwijs.

Communicatie
Doel: verbeteren van de interne en externe communicatie.

Sociale veiligheid
Doel: de school is een veilige plek voor kinderen, ouders en leerkrachten.

Hoogbegaafdheid
Doel: kinderen die meer aan kunnen uitdagen op hun eigen niveau zodat zij zich harmonieus kunnen ontwikkelen.

Professioneel handelen
Doel: samenwerken aan een gemeenschappelijk doel op basis van gemaakte afspraken.

Kwaliteitszorg
Doel: afspraken vastleggen in beleidsstukken en protocollen die jaarlijks worden geëvalueerd.