Ontwikkeling

Het team van de Emmaschool werkt met enthousiasme aan een aantal onderwerpen die we graag willen verbeteren. Dit zijn de onderwerpen die voor dit schooljaar op de rol staan:

Kwaliteitszorg
Ouderbetrokkenheid
Wereldoriëntatie
Begrijpend lezen en Woordenschat
Eigenaarschap op groepsniveau

In de nieuwsbrieven informeren we ouders over de stappen die we hierin nemen.