Onderwijskundige identiteit

De Emmaschool ontwikkelt zich tot een school, waar kinderen een onbelemmerde ontwikkeling wordt geboden. Deze schoolontwikkeling vloeit voort uit onze onderwijsvisie:

"Als we naar kinderen kijken zien we dat ze allemaal verschillend zijn"

Kinderen zijn uniek en ons onderwijsaanbod past zich hierop aan. Opbrengstgericht werken vormt de basis van de manier waarop we ons onderwijs hebben georganiseerd. We stellen onszelf en de leerlingen hoge doelen en hebben hoge verwachtingen van wat onze leerlingen kunnen.