De missie van de Emmaschool

Waarom zijn wij een school? Wat zit in onze DNA?

De Emmaschool leert haar leerlingen hoe zij hun plek kunnen innemen in de maatschappij zodat zij kunnen functioneren als verantwoordelijke en gelukkige wereldburgers. Ons onderwijs richt zich daarbij op kennisoverdracht, persoonsvorming en burgerschap. We geven hier vorm aan vanuit onze Christelijke identiteit waardoor wij geloven dat elk mens uniek is en recht heeft om opgemerkt, gewaardeerd en geaccepteerd te worden. Iedere leerling heeft het nodig om gezien, erkend en gespiegeld te worden zodat hij/zij tot zelfontplooiing kan komen. We zorgen voor een veilige, sfeervolle, toegankelijke leer- en leefomgeving met een sterk pedagogisch klimaat, krachtige leerkrachten en een opbouwende samenwerking met ouders als partners.