Kernwaarden

Aan de hand van gesprekken met de belangrijkste bewoners en gasten van ons Emmahuis (leerlingen, collega’s, ouders en betrokkenen) zijn we op zoek gegaan naar onze gezamenlijke kernwaarden. Uiteraard hebben we bij die zoektocht de huidige kernwaarden van de Emmaschool en de kernwaarden van PCBO Rijnsburg betrokken. Kernwaarden zorgen voor een aangenaam binnenklimaat en geven richting aan schoolontwikkeling. 
De gekozen kernwaarden zijn de belangrijkste waarden van de Emmaschool. Deze kernwaarden zeggen veel over onze identiteit, maar ook over onze cultuur en vertellen over de gezamenlijke overtuigingen die we hebben. De volgende vier kernwaarden vertellen ons wat we samen belangrijk vinden, waar we voor staan en waar we samen in geloven:
  • Samen
  • Plezier
  • Verantwoordelijkheid
  • Creativiteit