Extra aandacht

Ieder kind heeft evenveel behoefte aan aandacht. Door een goed klassenmanagement en het toepassen van de principes van opbrengstgericht werken (hoge doelen en hoge verwachtingen) krijgt ieder kind aandacht. Binnen het opbrengstgericht werken onderscheiden we drie groepen leerlingen met elk hun eigen onderwijsbehoefte. Daarnaast bieden we aan maximaal twee leerlingen per groep extra ondersteuning i.v.m. specifieke onderwijsbehoeften.

De IB’er coördineert het geven van extra aandacht aan deze leerlingen en is hier ook voor verantwoordelijk. Soms concluderen we dat de extra aandacht onvoldoende effect heeft. De ontwikkeling staat stil, stagneert of blijft onder het te verwachten niveau. 

In overleg met de ouders bespreken we de kansen en mogelijkheden. Soms liggen die kansen en mogelijkheden op een ander type school. We verwijzen dan naar het speciaal onderwijs.