Op donderdag 12 oktober hebben de kinderen van groep 8 een les over de zee gehad. Vanwege het sleche weer kon dit niet op het strand maar is de les naar binnen verplaatst. De kinderen hebben geleerd over het leven in de zee en de voedselketen in de Noordzee.