De kinderen van De Emmaschool gaan vijf dagen in de week naar school en dan mogen de ouders niet veel meer dan even in de klas kijken. Op woensdag 7 februari was dat anders. Alle ouders en andere familieleden kregen de gelegenheid om een uurtje mee te draaien in de klas. Er werd van alles gedaan met rekenen, taal, spelling en kringactiviteiten. Over een paar maanden hebben we weer een ontmoetingsochtend.