De Ouderraad

De ouderraad (O.R.) bestaat uit minimaal vijf ouders, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Taken en werkwijze zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement, dat op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar is.

De ouderraad is hoofdzakelijk betrokken bij de ondersteuning van de school middels het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor ouders en leerlingen. Zij doet dit uit middelen die de ouders beschikbaar stellen.

Een keer in de zes weken vergadert de ouderraad met een bouwcoördinator. Een bouwcoördinator vertegenwoordigt het team in de ouderraad.

Heeft u vragen voor de ouderraad? U kunt ons mailen: or@emmaschool.pcborijnsburg.nl

De leden van de ouderraad zijn:
 
Voorzitter Carin Vianen                         
Penningmeester Corine van der Meij  
  Sander Bos  
  Larissa Glasbergen  
  Ciska de Mare  
  Nicolette Leeuwenburg  
     
Team Emmaschool Michelle Onderwater