De Ouderraad

De ouderraad (O.R.) bestaat uit minimaal vijf ouders, te weten een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Taken en werkwijze zijn vastgelegd in het huishoudelijke reglement, dat op aanvraag bij de secretaris verkrijgbaar is.

De ouderraad is hoofdzakelijk betrokken bij de ondersteuning van de school middels het organiseren van bijeenkomsten en activiteiten voor ouders en leerlingen. Zij doet dit uit middelen die de ouders beschikbaar stellen.

Een keer in de zes weken vergadert de ouderraad met een bouwcoördinator. Een bouwcoördinator vertegenwoordigt het team in de ouderraad.

Heeft u vragen voor de ouderraad? U kunt ons mailen: or@emmaschool.pcborijnsburg.nl

De leden van de ouderraad zijn:
 
Voorzitter Janneke van Duijn janneke.sunshine@gmail.com
Penningmeester Esther Hilgerson estherhilgerson@live.nl
Secretaris vacant  
     
  Desirée Vermeulen-Montagne   ds_montagne@hotmail.com
  Larissa Glasbergen peterenlarissa@gmail.com
  Trijnke van Duyvenvoorde t.duyvenvoorde@live.nl
  Corine van der Meij-Haasnoot corienhaasnoot@hotmail.com
  Arina van den Haak arinavandenhaak@gmail.com
     
Team Emmaschool Jeannette van Delft j.vandelft@emmaschool.pcborijnsburg.nl