Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van basisschool Koningin Emmaschool over het schooljaar 2018/2019.

In dit jaarverslag beschrijft de MR in hoofdlijnen waar zij zich in het afgelopen schooljaar mee bezig heeft gehouden.
Het verslag heeft tot doel om de achterban – ouders en personeel – te informeren over de activiteiten van de MR die in het afgelopen schooljaar hebben plaatsgevonden.

Klik hier voor het jaarverslag van de MR