Religieuze identiteit

De Koningin Emmaschool is een protestants christelijke basisschool. Degenen die er werken ervaren het geloof als waardevol en richtinggevend. Vanuit deze overtuiging willen we leerlingen uitnodigen tot een christelijke levenshouding. De school heeft geen speciale binding met een bepaalde kerk of christelijke groepering. De dag wordt geopend en afgesloten met gebed.
 
Naast psalmen en gezangen uit het Liedboek voor de Kerken, worden ook veel andere christelijke liedjes gezongen. Gemiddeld drie keer per week wordt een verhaal uit de Bijbel verteld en besproken. Speciale aandacht besteden we aan de viering van christelijke feestdagen. In de hogere groepen nemen de leerlingen ook kennis van andere godsdiensten. 

Iedereen die zich hierbij thuis voelt  is welkom op de Emmaschool.