Levensbeschouwelijke identiteit

De Koningin Emmaschool is een Protestants Christelijke Basisschool.
Wij noemen ons niet alleen een Christelijke school, wij werken ook vanuit deze identiteit.
De identiteit van onze school vindt haar oorsprong in het geloof in God, waarbij de bijbel onze leidraad is en Jezus onze inspiratiebron.

Ons onderwijs wordt gegeven vanuit ons geloof in de bijbel en is betrokken bij de mens en wereld.
Dit komt tot uiting in:
  • de omgang met elkaar
  • de keuze van de leermiddelen
  • de aandacht voor de vieringen
  • de jaarlijkse start- en themadiensten in de kerk
  • de sfeer die heerst op school
  • respect voor ieders inbreng
Elke schooldag wordt geopend en beëindigd met gebed en een lied.
Enkele malen peer week wordt een bijbel verhaal verteld en zo mogelijk wordt een link gelegd met de actualiteit. Hierbij wordt de methode "Kind op maandag" gebruikt.

Een niet weg te denken deel van onze identiteit is de zorg voor anderen.
We doen daarom mee aan acties en organiseren evenementen n.a.v. een actueel thema.
Kinderen worden gestimuleerd elke maandag een klein bedrag mee te nemen voor een zendingsproject. De zendingscommissie zoekt doelen voor het zendingsgeld en geeft hierover informatie via de nieuwsbrief

Iedereen is welkom en mag er zijn!