School gesloten vanwege Coronavirus

16-maart-2020

Zondag 15 maart is door de regering besloten om de scholen tot maandag 6 april te sluiten. Een ingrijpend en heftig besluit; voor de kinderen, voor u als ouder en voor ons als schoolteam.

Opvang
Concreet betekent dit, dat u gevraagd wordt om zelf opvang te regelen voor uw kind. Wellicht dat u ook mogelijkheden ziet om met andere ouders onderling afspraken te maken en elkaar zo kunt bijstaan. Wanneer u werkzaam bent in een beroepsgroep die cruciaal is voor de bestrijding van Covid-19 en zelf geen mogelijkheden ziet voor de opvang van uw kind, kunt u met een persoonlijk bericht contact opnemen met de directie.
 
Onderwijs
Drie weken lang geen school; dat is heel veel onderwijstijd. Wij gaan dan ook ons uiterste best doen om op korte termijn ervoor te zorgen dat de kinderen vanuit huis toch op enige manier aan hun leerontwikkeling kunnen blijven werken. 

Rest ons tot slot om u allemaal sterkte te wensen. Niet alleen wat betreft de opvang van kinderen, maar vooral ook de directe zorg voor de gezondheid van naasten en wellicht ook economische zorgen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarvoor bij de schoolleiding terecht.

Vriendelijke groet,
het team van de Emmaschool