School gesloten vanwege Coronavirus

16-maart-2020

Zondag 15 maart is door de regering besloten om de scholen te sluiten. Een ingrijpend en heftig besluit; voor de kinderen, voor u als ouder en voor ons als schoolteam.

Opvang
Concreet betekent dit, dat u gevraagd wordt om zelf opvang te regelen voor uw kind. Wellicht dat u ook mogelijkheden ziet om met andere ouders onderling afspraken te maken en elkaar zo kunt bijstaan. Wanneer u werkzaam bent in een beroepsgroep die cruciaal is voor de bestrijding van Covid-19 en zelf geen mogelijkheden ziet voor de opvang van uw kind, kunt u met een persoonlijk bericht contact opnemen met de directie.
 
Onderwijs
Het team is er in geslaagd om via Google Classroom, Google Meet en instructiefilmpjes het onderwijs zoveel als mogelijk te continueren. 

Rest ons tot slot om u allemaal sterkte te wensen. Niet alleen wat betreft de opvang van kinderen, maar vooral ook de directe zorg voor de gezondheid van naasten en wellicht ook economische zorgen. We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.
Wanneer u vragen of opmerkingen heeft, kunt u daarvoor bij de schoolleiding terecht.

Vriendelijke groet,
het team van de Emmaschool