Heel De Emma maakt kerststukjes

Op vrijdag 16 december was het een drukte van jewelste in De Emmaschool. In alle klassen werden  namelijk kerststukjes gemaakt. De ouderraad had oase en groen geregeld en de kinderen hadden zelf een bakje, kaars en versieringen meegenomen. River had als verrassing voor iedere groep een doos met kerstballen om het extra mooi te versieren. Om 13.00 uur stond de gang vol met hulpouders en konden we beginnen. Er werd geknipt, gestoken en kerstliedjes gezongen. Toen alles klaar was moest er nog flink geveegd worden want de hele school lag vol met naalden. Na schooltijd mochten alle stukjes mee naar huis. Ouders, bedankt voor alle hulp!