Het team

Het team bestaat uit 19 personen. Met elkaar geven wij inhoud aan het onderwijs op de Emmaschool.