De moestuin


Na de zomervakantie is er veel gegroeid!
In de vakantie heeft meester Geert de regenton geplaatst, zodat we duurzaam om kunnen gaan met het besproeien van de kas.
Er zijn tomaten, kleine snacktomaten en aardappelen.
We keken wel een beetje raar op toen we de tak met onkruid uit de grond trokken. aan de wortels groeiden aardappelen.
Iedere groep gaat weer actief aan de slag in de kas.