Bewegen is ook belangrijk!


Op de Emmaschool zorgen we voor afwisseling in leren en bewegen.
 


Er wordt uitgekeken
naar het buitenspelen.
Ieder kind vindt z'n plekje
op het plein.

Het is een feest om de
kinderen zo bezig te zien!!
Samen spelen of even alleen op zoek naar een kriebelbeestje.......   Een rol als assistent pleinwacht wodt serieus opgepakt.